پخش نیکی
فروش عمده نمک پاش طرح لیمو
تلفن فروشنده
🔰🔰🔰🔰

۰۵۱۳۳۶۵۹۳۴۷
📱 ۰۹۳۸۹۶۸۱۱۲۱

کانال فروشنده
🔰🔰🔰🔰

@pkhshniki
استعلام قیمت
🔰🔰🔰🔰

@Pakhshniki148