فروش عمده گردو شکن
تلفن فروشنده
🔰🔰🔰🔰

📱 09120476518
📱 09120316214
کانال فروشنده
🔰🔰🔰🔰

@afshr09120316214

استعلام قیمت
🔰🔰🔰🔰

@Afsherrrrrr