کلیه محصولات دونفره: 4تکه شامل:
🔸لحاف
🔸ملافه تشک
🔸دوعدد روبالشتی

🎗قیمت دونفره 650ت
🎗قیمت تکنفره 390ت
🎗پرده هر پنل 190ت
ابعاد پرده در حالت باز و بدون چین 1.5×3 متر

جهت سفارش
@mina1369m
@kiaset_m

www.kiaset.com