#تهران روستایی در شمال شهر باستانی #ری بوده که بیش از 7000 سال تاریخ دارد این روستا که در دوره #صفویه و به دستور #شاه_طهماسب_صفوی در سال 933 دور آن حصاری با 114 برج به نیت سوره های #قرآن بنا شد و توسط #آقا_محمد_خان_قاجار بعنوان #پایتخت #ایران انتخاب شد .#حصار _صفوی توسط #ناصرالدین_شاه_قاجار گسترش یافت.
#تهران در دوره #صفوی 5 محله اصلی داشت ، #محله_ارگ (پادشاهی) ، #عودلاجان ، #چال_میدان ، #بازار و #سنگ_لج که این محله ها هسته مرکزی و به قول عوام #ناف_تهران را تشکیل داده.
در تهران میتوان از #شاهکارهای هنر #معماری در خانه هایی چون :
#خانه_امام_جمعه ، #خانه_کاظمیها ، #خانه_سردار_اسعد_بختیاری و عمارتهایی چون #شمس_العماره ، #عمارت_بادگیر ، #کاخ_سبز ، #کاخ_مرمر لذت برد و یا از اشیاء تاریخی چون تاجهای پادشاهان قاجار و پهلوی ، #الماس_دریای_نور ، شمشیر و سپر #نادر_شاه ، کلنگ احداث #حصار_ناصری و بسیاری اثر دیگر دیدن کرد .
تهران محل خانه‌ها و باغهای باصفا و حوض‌های آبی وسط حیاط ، خیابانهای چنارکاری شده و کلی خاطره این سبکی است .

@kanz313