#ختم_یس_چهارشنبه_ها
#حـــــاجت_گرفتن_از_شیــخ_نخـودکی_رحمه_الله
#فقط_چهارشنبه_ها
☀️🍃ابتدا برای فرج آقا صاحب الزمان(عج) دعا کنید🔅الهی عظم البلاء…☀️🍃
🌹 نذر ۷ یاسین برای برآورده شدن همه حوائج مخصوصا برای گشایش بخت بسیار مجرب است🌹
🔰👈همچنین بسیار مجرب است که برای برآورده شدن حاجات:
هفت چهارشنبه سوره یس نذر کنید به این صورت که :
تا شش چهارشنبه سوره یس را (یک مرتبه) بخوانید و یس هفتم را نگه دارید برای بعد از حاجت روا شدن تا بر سر مزار مرحوم نخودکی یس هفتم را هر وقت مشهد مشرف شدین بخوانید.
🔑 #مخصوصا_برای_گشایش_بخت_بسیار_تاثیر_دارد 🔑
✍️نکته ( در دوران عذر شرعی خواندن سوره یس باتوجه به اینکه برای حاجت گرفتن هست خواندش بلامانع است⁉️

جواب :خواندنش مانعی ندارد، ولی ثوابش کمتر است)
🔅(اگر یک هفته از ختم یس انجام نشه باید از اول ختم رو شروع کرد)
🔅(این ختم یس فقط در روزهای چهارشنبه انجام شود و ساعت و وقت مشخصی ندارد)

#شیــخ_نخـودکی_اصفهانی

@kanz313