▫️ نظر به جلب رضایت یکی از دوستان که گلایه کرده بودند، چرا آفری مناسب برای دوستانی هاستینگ ارائه نمیشود، امروز قصد داریم دو آفر ویژه مناسب دوستان متخصص و توامندمون در حوزه Hosting ارائه بدهیم. امیدواریم مورد رضایت این دوستان قرار بگیرد. ▫️ سرور HP DL360 Gen9…