💰 پیشنهادات ارزان قیمت و متنوع برای شما :

HP Prolianr DL360 Gen7
2x intel xeon E5630
4x HP 4GB DDR3 Ram(16GB)
HP P410 / 512MB Raid
8x HGST 600GB 10K SAS
2x HP 460w PS

قیمت : 6.500.000 تومن

HP Prolianr DL360 Gen7
2x intel xeon E5640
4x HP 4GB DDR3 Ram(16GB)
HP P410 / 512MB Raid
8x HGST 600GB 10K SAS
2x HP 460w PS

قیمت : 6.600.000 تومن

HP Prolianr DL360 Gen7
2x intel xeon X5660
4x HP 4GB DDR3 Ram(16GB)
HP P410 / 512MB Raid
8x HGST 600GB 10K SAS
2x HP 460w PS

قیمت : 6.700.000 تومن

ریل کیت برای این سرور انتخابی بوده و قیمت برای اضافه شدن 700 تومان می باشد .

Telegram : @server11111 @SaeidG
Phone : 021-91008413 – داخلی 120
invite link : https://t.me/joinchat/AAAAAD9Bv977dnZXTMeiIQ

🔘53 98/07/13