بطری آیس فله سفید
تعداد در کارتن ۱۲ عدد
قیمت: ۶۵۰۰ تومان
@kavehglass21