بشقاب تخت مروارید کادویی
تعداد در کارتن ۴ دست
قیمت: ۱۵۸۵۰ تومان
@kavehglass21