🔆🔅اقامت تک مهرماه🔆🔅
🔆🔅اقامت تک مهرماه🔆🔅
🔆🔅اقامت تک مهرماه🔆🔅

🔹#پانیذ
🗓از ورود21تا23مهرماه🗓
🔻2تخته :80
🔻3تخته : 100
🗓از ورود24تا30مهرماه🗓
🔻2تخته :90
🔻3تخته : 120

🔹#گلدیس
🗓از ورود21تا30مهرماه🗓
🔻2تخته :110
🔻3تخته : 130
🔻4تخته : 150

@amarhotel

🔹#تعطیلات

🗓از ورود21تا30مهرماه🗓

🔻2تخته :110
🔻3تخته : 130
🔻4تخته : 160

@amarhotel

🔹#پارس نیک
🗓از ورود21تا24مهرماه🗓
🔻2تخته : 100
🔻3تخته : 130

🗓از ورود25تا30مهرماه🗓
🔻2تخته :110
🔻3تخته : 140

@amarhotel

🔹#قائم
🗓از ورود21تا30مهرماه🗓
🔻2تخته :110
🔻2تخته لوکس: 140

🔻3تخته :130
🔻3تخته لوکس: 160

@amarhotel

🔹#پارمیس باناهار
🗓از ورود21تا30مهرماه🗓
🔻2تخته : 500
🔻2تخته جهت دریا : 510
🔻3تخته : 680
🔻3تخته جهت دریا: 690

@amarhotel

🔹#فلامینگو
🗓از ورود21تا30مهرماه🗓
🔻2تخته هتلی: 220
🔻3تخته هتلی: 290
🔻2تخته ویلایی: 170
🔻3تخته ویلایی : 240

@amarhotel
🔹#آرامیس

🗓از ورود21تا25مهرماه🗓
🔻2تخته : 230
🔻3تخته :260

@amarhotel

🔹#آناباناهار
🗓از ورود21تا30مهرماه🗓
🔻2تخته : 220
🔻3تخته : 260

@amarhotel

🔹#میراژ

🗓از ورود21تا30مهرماه🗓
🔻2تخته : 460
🔻3تخته :500
🔻2تخته جهت دریا : 500
🔻3تخته جهت دریا: 550

🚙تمامی هتلهای #آمارکیش شامل #گشت_جزیره و ,ورودی سینما 6 بعدی #رایگان است🚙

☎️تلفن » 02188545052 ☎️

🚷آمار کیش مخصوص پرسنل و همکاران دفاتر مسافرتی میباشید🚷

@amarhotel

https://t.me/joinchat/AAAAAEoOivVh9bmMJv-Fug