#شپنا برمیگردد

نماد معاملاتي شركت پالايش نفت اصفهان(شپنا)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه و افشاي اطلاعات با اهميت گروه "الف" بدون محدوديت نوسان قيمت بااستفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد

@Armoonbourse