روحانی :مشوق های لازم برای جذب نقدینگی را باید فراهم کنید. خوشبختانه امروز بازار سرمایه بازار پرنشاطی است . در این 6 ماه بورس ما 70% رشد داشته است . خیلی از مردم در این بازار حضور دارند و امیدواریم مسئولین بورس باید ان را به درستی هدایت کنند و باید به فکر باشیم تا نقدینگی درست هدایت شود