مجله کوارک

Quark
کوارک کوچکترین جزء در جهان هستی و یک ذره بنیادی، همچنین کوچکترین جزء ماده است
در این کانال مطالبی در مورد کوچکترین اجزای مادی تا بزرگترین آن را خواهید خواند

لینک کانال
https://t.me/joinchat/AAAAAEhFxyZYpC8Uk8aIFA

ارتباط باادمین کانال
@mohsenseifi