جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۱۹ میلادی بطور مشترک به:
جیمز پیبلز، پژوهشگر دانشگاه پرینستون
میشل مایور
و دیدیه کوئلوز،
پژوهشگران سوئیسی اعطا شد.

آکادمی نوبل اعلام کرد که نیمی از این جایزه به جیمز پیبلز به دلیل:
«اکتشافات نظری او در کیهان شناسی فیزیکی» اعطا خواهد شد.
و نیمی دیگر مشترکاً به میشل مایور و دیدیه کوئلوز برای:
«کشف یک سیاره فراخورشیدی که در مدار ستاره‌ای مانند خورشید در گردش است»
پیبلز در پژوهش خود، کیهان را با میلیاردها کهکشان و خوشه‌های کهکشانی آن مورد بررسی قرا داده است.
چارچوب نظری او، بنیانی برای درک سابقه کیهان از زمان وقوع بیگ بنگ تا به امروز به شمار می‌رود.
میشل مِیر و دیدیه کولوز در پژوهش خود، کهکشان محل سکونت ما یعنی راه شیری را در جستجوی جهانی ناشناخته مورد بررسی قرار داده‌اند.
آنها در سال ۱۹۹۵ نخستین سیاره فراخورشیدی را بیرون از منظومه شمسی پیدا کردند. سیاره ای که به دور یک ستاره شبیه خورشید موسوم به پگاسی ۵۱ می‌چرخید.
اکتشاف کولوز و مایور توانست تحول بزرگی در ستاره‌شناسی به وجود آورد. پس از این کشف بزرگ، بیش از چهار هزار سیاره فراخورشیدی در راه شیری کشف شده‌اند.

@quark_mag