#جهت_اطلاع
کانال نیل حتما روی صدا دار باشد
اجناس جدید از دبی رسیده اند
و در حال حاظر در انبار موجود هستن
و امروز در کانال درج می شوند