#هایلایتر #شیمر
شیمر هدی بیوتی
طرح اصلی پوکه بزرگ
قیمت هر عدد:27 هزار
قیمت پک 6 تایی:25 هزار
حداقل خرید 3 عدد جور