کانتنت آپدیتی ارائه شد برای رفع چند باگ از جمله؛

🔹 مشکلات مربوط به مود فصل ها

🔸 در بخش لیدربرد Division rivals که جای فن های هفتگی کل فن ها رو نشون میداد

🔹 افزودن تایمر به ایونت UCL در صفحه اصلی
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
🎖 #ADMIN | ᴊᴏɪɴ ᴏᴜʀ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ
⚽️ @EA_FIFAMOBILE | ғᴍ 21
🤖 @EA_FIFAMOBILE_BOT
┗━━━━━━━━━━━━━━┛