کانال پخش کنجد آسمان

انواع کنجد:خام – شسته – بوجار – پوست کنده
مغز آفتابگردان – مغز کدو – انواع بادام
روغن کنجد – روغن ارده – روغن آفتابگردان
سیاهدانه – پودر نارگیل – شاهدانه – ارده
تلفن ثابت: 05137241466
تلفن همراه:09154900900