🌺 سلام روزتان زیبا 🌺

پخش فرآورده ها و دانه هاي روغني آسمان
ليست قيمت امروز 1399/08/17

1- کنجد شسته دوباربوجار قهوه ای 43000 ت…
2- کنجد دوباربوجار ایرانی 42.000 ت
3- کنجد شسته قهوه ای
4- کنجد دوباربوجار
5- کنجد به حال خود ( پاکستان ) .
6- کنجد شسته سفید یکبار بوجار (پاکستان) نداریم
7_کنجدشسته سفیددوباربوجار(پاکستان) 42.300 ت
8- کنجد دوبار بوجار سفید ( پاکستان ) نداریم.

9- کنجد پوست کنده ارده .کیلویی نداریم.بزودی

10- ارده کنجد(حداقل 10کیلویی) کیلویی نداریم

11- مغز افتابگردان ( ایرانی ) کیلوی30.000ت
12- تخمه افتابگردان نداریم.
13- مغز تخمه کدو نداریم .
14- مغز بادام زمینی تفت داده هندی 55.500 ت
15- مغز بادام زمینی دوبار تفت داده هندی نداریم.
16-سیاهدانه کیلویی 110.000 ت
17- کتان قرمز بوجار شده نداریم
18- دانه سفید خشخاش نداریم

19- روغن کنجد شسته گالنی کیلویی 80.000 ت
20- روغن کنجد شسته یک لیتری 74000 ت
21- روغن کنجد بوجار گالنی کیلویی نداریم
22- روغن ارده گالنی کیلویی نداریم.
23- روغن ارده یک لیتری نداریم.
24- روغن مغز افتابگردان گالنی کیلویی 63.000 ت
25- روغن افتابگردان باپوست کیلویی 36.000 ت
26- روغن مغز افتابگردان یک لیتری 60.000 ت
27- روغن زیتون بکر بابو یک لیتری نداریم.
28- روغن زیتون فرابکر بابو کیلویی نداریم
29- روغن زیتون فرابکر یک لیتری نداریم
30-روغن زیتون بی بو
31- روغن نارگیل یک لیتری 150.000 ت
32- روغن سیاهدانه یک لیتری 295.000 ت
33- روغن مغز کدو یک لیتری 170.000 ت
34- روغن بادام شیرین یک لیتری 335.000 ت
35- روغن بادام تلخ یک لیتری 140.000 ت
36- روغن بنفشه یک لیتری 330.000 ت
37- روغن خراطین (900) گرمی 340.000 ت
38- روغن کرچک کیلویی 79.000 ت
39- روغن کرچک یک لیتری 75.000 ت
40- روغن خشخاش یک لیتری 150.000 ت

41- پودر نارگیل سریلانکا کیلویی نداریم.
42- برنج عنبربو 10کیلویی نداریم
43_مغز بادام تلخ ایرانی کیلویی 54.000ت
44- روغن شاهدانه یک لیتری نداریم
45- روغن هسته انار یک لیتری 130.000
46- دستگاه کره گیری بادام هرعدد 13.500.000 ت

مشهد-قرني۴۱-مرکز پخش دانه هاي روغني آسمان
محمد قانع
☎️05137241466
📱09154900900