عکاس خانه اکباتان همدان

photography Ekbatan Home of Hamedan Academy
درگروه باهم هستیم برای پست های هنری،علمی،فرهنگی و آموزشی،دانش خودمان را ارتقاع دهیم.
بامحوریت؛
عکاسی
نقاشی
خط
فرهنگ وهنر
شعرو.
دانشجوی عکاسی وسفارشات عکاسی پذیرفته میگردد.

ارتباط با ادمین : @alisalimi5350