🛑تمدید تعطیلی آموزش حضوری در مدارس همدان

بر اساس تصمیم ستاد استانی مدیریت کرونا ، آموزش های حضوری در تمامی مدارس استان همدان اعم از دولتی و غیر دولتی، آموزشگاه های زبان و علمی آزاد و کلاس های کنکور به مدت یک هفته تعطیل است.

در این مدت کلاس های آموزشی در دوره های مختلف تحصیلی به صورت مجازی برگزار می شود.
عوامل اجرایی در مدارس حضور خواهند داشت، معلمان بر اساس برنامه درسی هفتگی می توانند با استفاده از فضای مدرسه یا از منزل به ارائه آموزش مجازی بپردازند

📩 @baakhshname / بخشنامه