اسامی برندگان چالش آقای گزارشگر:

از نظر انجمن تربیت بدنی و سلامت دبستان فاضلی تمام کسانی که جسارت و اعتماد به نفس به خرج داده و توانایی و علاقمندی خود را در معرض چالش گذاشتند و در مسابقه آقای گزارشگر شرکت کردند، برنده واقعی هستند و برای تک تک شرکت کنندگان چک جایزه ۵ امتیازی منظور می گردد.
همچنین از بین شرکت کنندگان ۵ نفر با رای داوری به مرحله نظر سنجی راه پیدا کردند.
پس از به رای گذاشتن گزارش های منتخب در کانال مدرسه به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۴۰، ۳۰ و ۲۰ امتیاز تعلق می گیرد.
به امید شکوفایی استعدادها و علاقمندی های تمام فرزندان ایران زمین🌷🌷🌷

برنده های مرحله اول

یاسین کرمی ۶۰۱
محمد آرین سرخسی ۶۰۱
سپهر شجاعیان فرود ۴۰۳
علیرضا داراب پور ۴۰۳
امیر حسین فولادطالمی ۶۰۳
آرتین جعفریان خواه ۴۰۱
کیان خدایاری ۴۰۲
کسری جابری ۵۰۲
سید امیر حسین حسینی دانش ۴۰۱
علی پرتوی شایان ۶۰۳
امیر رضا احمدی ۴۰۲
طه مستقیمی ۶۰۴
علی پاشاپور ۴۰۳
مانی باب الحوائجی ۵۰۳
امیر علی ایمانی زوار ۴۰۳
رضا ثروتی ۶۰۳
ماهان هاشم زاده ۶۰۴
ماهان روشنی یان ۵۰۲
پارسا بهرامی ۶۰۱
کسری نجفی ۴۰۱
محمد ورمزیار ۶۰۳
امیر علی جوادی ۵۰۳
امیر علی کهوند ۴۰۲
محمد سینا زارعی ۴۰۱
ماهان بهرامی ۴۰۳
امیر محمد نوروزی ۶۰۲
محمد علی عبدالرحمنی ۵۰۳