🌸 نمگیر تکه دوزی قلب و پروانه..
#سایز ۵۰ در ۱۳۰ 👌👌

🌸 ادامه سفارشات خانم مقدسی عزیز..
#مبارک شون باشه انشالله به شادی استفاده کنن..
#با بندینک جمع کننده ، قابل استفاده راحت در کابینت👌👌

@dastdooz_morvarid
@azam5995