هواشناسی

🌧 سامانه بارشی جدید از غرب و #شمالغرب کشور از فردا

◽️هواشناسی در شمال غرب، غرب و بخش‌های مرکزی کاهش نسبی دما پیش‌بینی کرد.

@Urmiyedang