☑️مدل وایت آف سوزنی
👌جنس تنسل سوزنی
✂️۳ سایز مناسب از ۳۸ تا ۴۶
🌈آبی و سرمه ای
💰قیمــــــــت ۵۸ هزار تومان
✍️ سفارش با لینک 👇
@saeed4767

با اریانا به دنیای مد متصل شوید.