بافت حاشیه گل 😍 کیفیت محشر

👌جنس بافت با نخ 💯 درصد آکریلک
🤞تک سایز مناسب از ۳۸ تا ۴۶
🌈 چند رنگ زیبا
💰قیمــــــــت ۴۸ هزار تومان

✍️ سفارش با لینک 👇
@saeed4767
😍امکان مرجوع بی قید و شرط این کار در صورت بی کیفیت بودن
😎غیر قابل مقایسه با مدلهای مشابه بازار