آغاز دوره های آمادگی کنکور ترکیه

YÖS

SAT

TÖMER
📌اولین دوره برگزاری
روزچهارشنبه98.05.16 ساعت ۱۶ در واحد آموزش برگزار خواهد شد برای کسب اطلاعات بیشتر .مشاوره و امور ثبت نام با کارشناسان ما در واحد اعزام تماس حاصل فرمایید
☎️۰۴۴-۳۳۴۴۷۶۷۶-۳۳۴۸۳۸۱۶

🆔@aranacademy

اینستاگرام 👈AranAcademy