محمد دارستانی۹۸/۲/۲۲
آمریکای دلسوز تر از مادر !!!
عرض سلام و آرزوی بهترین ها
امروز از میان واکنش ها و صحبت ها مردم و فضای محازی متوجه شدم گویی برخی از هموطنان از حضور نظامی آمریکا در منطقه خوشحالند
برخی با کامنت های جالبشان با خرسندی ویدئو های تحقیر نیرو های سپاه و قایق های ما در جنوب توسط نیرو های آمریکایی را share میکنند گویی حضور نظامیان آمریکایی راه نجاتشان و برون رفت از شرایط کنونی است
البته ما ایرانیان در این گونه واکنش ها قدمت بسیاری داریم ۱۴۰۰ سال پیش از ظلم و ستم مغ های زرتشتی و پادشاهان خودکامه و دیکتاتور درب های کشور به روی اعراب گشودیم و نتیجه راهم در ۲۰۰ سال پس از آن همه میدانیم .
قطعا ما امروز درک و بینشی بسیار فراتر از گذشته نسبت به محیط پیرامون خویش داریم اما به عقیده من برخی خیال میکنند منافع مردم و آمریکا در این شرایط هم راستااست در صورتی که این چنین نیست .
آمریکا تنها به منافع اقتصادی و ژئو‌پولتیک خود در منطقه می اندیشد و مردم ما منافع مشترک زیادی با آمریکا ندارند .
– [ ] همین چند کشور اروپایی و آمریکا زمینه ساز سقوط شاه که هم پیامنشان بود یا قبل تر همین آمریکا مسبب سقوط مصدق که اعتماد زیادی به آمریکا داشت اعتمادی که زمینه شکل گیریش دعوای نفتی ایران با انگلستان و رقابت آمریکا و انگلستان بود.
– [ ] سالها مذاکرات فرسایشی و متاسفانه ار بین بردن توافق برجام . شاید البته ما فرصت سوزی کردیم در دوره اول دولت احمدی نژاد فرصت خوبی برای توافق داشتم غنی سازی ۲۰ درصد ومتاسفانه عملی نشد که اگر میشد شاید به برجامی نمیرسیدیم پس از کشمکش های سال ۸۸ و متعاقب آن تحریم ها در دولت دوم احمدی نژاد که روزانه شدید و شدید تر شد و گذر چندین سال رکود اقتصادی و مذاکرات فرسایشی ما به توافقی رسیدم که در کمال ناباوری علاوه بر امتیازاتی که دادیم توانستیم امتیازاتی هم بگیریم ! اما باز هم فرصت سوزی کردیم .
– [ ] در دوره ای که میتوانستیم خیلی سریع اقتصادمان را با اقتصاد جهانی گره بزنیم جذب سرمایه کنیم با کشور های دیگر حجم همکاری هاو معاملاتمان را بیشتر کنیم و البته فرصت تحریم های آتی را کمی از آمریکا بگیریم اما نکردیمو متاسفانه امروز چیز زیادی برا توافق و روی میز قرار دادن نداریم نه اقتصاد گره خورده ای با دنیا داریم نه قدرت نظامی چندانی داریم و اعجوبه ای به نام ترامپ.
– [ ] او فردی با شخصیت کاملا هیجانی نمایشی دیدگاه هایی منفعت طلبانه بیزینس من موفق و‌ با اندکی روحیه نژاد پرستانه .
بهترین فرصت نصیب او شد تا دستاورد های اوباما دموکرات را زایل نموده و بخش عمده مشکلات اقتصادی امریکا را با زیر پا گذاشتن قرارداد های گذشته جبران نماید .
– [ ] جنگ تجاری او با چین رقابتش بر سر تسلیحات با روسیه و تعرفه های جدید برای اروپاییانو خوب ازهمه مهتر برای ما خاورمیانه و ایران .
– [ ] کشورهای عربی ثروتمند یا به اصطلاح گاوهای شیرده که بهترین فرصت برای ترامپ برای فروش اسلحه بیشتر با اشاعه ایران هراسی در منطقه .
– [ ] دلارهای عربی تا حد بسیاری کمک به صنایه تسلیحاتی آمریکا که جز ۳ صنعت اصلی آمریکا با بیشترین میزان gdp .
– [ ] برخی فکر میکنند که امریکا به دنبال تغییر حکومت در ایران با جنگ هستند حتی تیم b هم به چنبن چیزی نمی اندیشد حفظ جمهوری اسلامی‌ایران ولی ضعیف استراتژی آمریکا برای تقابل با ایران و‌جلو‌گیری از قدرت گیری و مال اندوزی اعراب و البته همگرایی کشورهای عرب از هراس ایران با اسراییل و حل مشکل هویت اسرائیل کنونی است .
– [ ] تکلیف مردم کاملا روشن است آمریکا استراتژی ضعیف نمودن یا اصطلاحا ما را جایی میان هوا و زمین نگه داشتن (limbo)را دنبال میکند .
– [ ] ما برای حل مشکلات درونی کشورمان باید در همه چیز با ضرافت نگاه به درون داشته باشیم و از دنیای بیرون نیز البته غافل نشویم وضعیت کنونی ما نتیجه افکار گفتار عملکرد شخصیت فرهنگ همه ماست مصداق جمله از ماست که بر ماست .
– [ ] ما همه دچار فساد شده ایم از تاکسی که نرخش در باران و برف سه برابر میشود فروشنده کم فروش محتکر کارمند رشوه خوارمدیر ….وکیل … کارگر و… .
– [ ] کشور ما در صورتی که دموکرات ترین نظام و کارکشته ترین افراد در راس دستگاه سیاسی و مدیریتی کشور باشند با بهره گیری از بهترین قانون اساسی، وقتی کار تیمی اندیشه گروهی خرد جمعی و… در آن فرهنگ و روشش شکل نگرفته باشد پس باز هم به سمت دیکتاتوری گام بر میدارد
– [ ] پی حرکت از تغییر مردم شروع میشود تغییر در رفتار گفتار عملکرد و دیدگاه همگی ما تغییری که با کمی اصلاح نحوه زندگی و افزایش ساعات مطالعه در چند سال آیند غیر قابل دستیابی نیست.
– [ ]