انسان مدرن خوداندیش است؛ممکن است خیلی کارهای خود را برعهده دیگران بگذارد،اما فکر کردن رابه عهده دیگران نمی گذارد.نمی گوید،فلانی برای من فکر کن ! می گویدخودم باید فکر کنم.
👤کانت
@ravanshenasi_banafsh💜