📜 لوح | #حب_الحسين_يجمعنا

پیاده روی باشکوه و عظیم أربعین، این اجتماع بی نظیر بشری گویاترین پیام است برای مردم عالم که تنها و تنها راه اتحاد و یکپارچگی تبعیت از خاندان عصمت و طهارت (ع) میباشد و لذا این پیاده روی را میتوان دعوت عملی به ولایت و امامت اهل بیت (ع) دانست.

#الحسین_یوحدنا_و_یجمعنا
#لبیک_یا_حسین
#الأربعین_المقدس_الحسینی

📲 به ولایت و برائت بپیوندید:
تلگرام | ايتا | اينستاگرام | توییتر