توی پانکیک سواپ میتونید آبش کنید اگر قصد هولد ندارید👌🏾🍺