#بسیارمهم

نکته بسیار مهم که لازم به ذکر میباشد
لطفا همیشه موقع واریز از درگاه یعنی افزایش موجودی ربات خود حتما باید فیلترشکن روشن باشد

در صورت خاموشی اتصال بین واریز به ربات قطع میشود و سکه به ربات نمیاد درصورت وجود این مشکل به پشتیبانی پیام دهید

🆔 @NumberStarBot2
🗣 @SupporrtStarr
🤖 @NumberStarBot
🆔️ @AmirStar_ir