🔴 پروکسی جدید برای تلگرام 🔴

🔸 پروکسی های زیر هر ساعت وهر دقیقه بروزرسانی میشوند. در صورت قطعی، به لینک های جدید متصل شوید.

📮لطفا کانال مارو برای دوستانتان ارسال کنید.

📡سرور قدرتمند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لطفا 10تا30ثانیه صبور باشید.

🆔 @ProxyStar_ir
Click to CONNECT👇