سلام مهندس در سوال‌هایی که با رمپ ساده حل نمیشن الویت طراحی با رمپ استپ دار هست یا چرخشی؟ با رمپ استپ دار @vipiaa