📢🔴پاسخنامه و آنالیز رایگان🔴📢
آزمون طراحی معماری مهر ۹۸

نکته۱.
رمپ در تقاطع ممنوع(طبق مطالب آخر کانال)

نکته۲.
طول رمپ ۸.۷۷ از ضلع شمالی

نکته۳.
طبقه اول نیاز به ۳۰ متر تراس یا پاسیو دارد.

نکته ۴.
جهت دسترسی به روی تجاری از داخل واحد به ۲ پله نیاز میباشد.

نکته۵.
ساخت روی تجاری به شرط رعایت مساحت طبقه اول ایرادی ندارد.

نکته۶.
اولویت نساختن روی تجاری بود چون نیازی نبوده و مساحتها تامین میشد…

نکته ۷.
پله داخل زیر زمین جهت رفع سرگیر به دلیل داشتن یک تراز ممنوع بوده.

نکته ۸.
پله تجاری به زیر زمین جهت رسیدن به سرویس

نکته ۹.
بلافاصله بعد از دیدن مشخص بودن ارتفاعات و مساحتهای طبقه اول باید متوجه میشدین نیازی به ساخت روی تجاری نبوده.

نکته ۱۰.
لابی در تراز مثبت ۵ گفته
(مطلبی که برخی اساتید متاسفانه در آزمونهای گذشته اصرار به این مطلب داشتن)
خواسته سوال مهمه و نوع طراحی

نکته ۱۱.
پارکینگ کوچک ارتفاع ۲/۲۰ عرض ۳ متر

نکته ۱۲.
شیب رمپ ۱۷ درصد

نکته ۱۳.
طول سرگیری رمپ ۱ متر میشد که نیازی به رعایت کردن نداشت .

نکته ۱۴.
دسترسی مشترک تجاری و مسکونی ممنوع

نکته ۱۵.
زیر کل لابی و تجاری سرگیر و سرویس و… ممنوع

نکته ۱۶.
به دلیل اختلاف تراز ها
ستون گذاری در این نقاط مهم میباشد…

نکته ۱۷.
پله زیر زمین به لابی میره
یعنی ۱۴۰ سانت از کف زیر زمین تا کف لابی طی میکنه…

نکته ۱۸.
کد زیر زمین حداقل منفی ۱۳۵

نکته ۱۹.
میتوانستین روی رمپ را نسازید و به عنوان نورگیر استفاده کنید.

مدرس مرجع آزمونظامهندسی
مهندس سید مجتبی انسانیت
دپارتمانظامهندسی @vipiaa