🔴🔴ثبت نام شروع شد🔴🔴

شروع کد اول حضوری تهران🎯

آمادگی آزمون طراحی معماری😎

زمان
۲۹_۳۰آبان و ۱ آذر ساعت ۸/۳۰ الی ۱۶

مکان🏤
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

ظرفیت محدود👨‍🎓👩‍🎓
۱۲ نفر

هزینه دوره معمولی💎
۱/۵ میلیون تومان_۳۳ درصد تخفیف ثبت نام گروهی😲

هزینه دوره تضمینی💎
۳ میلیون تومان🎯

هزینه دوره جهت مهندسینی که قبلا از دوره های
حضوری و مجازی کامل استفاده کردند💎
۷۵۰ هزار تومان🌷

خدمات رایگان😁
پک کامل مجازی به ارزش حدودا ۸۰۰ هزار تومان😲

مشاوره و رزرو @iaagroups

مدرس مرجع آزمونظامهندسی
مهندس سید مجتبی انسانیت
دپارتمانظامهندسی @vipiaa