کشت زعفران

اموزش کاشت زعفران به هر دو روش صنعتی و سنتی

برای تبادل به آیدی من مراجعه کنید Parvareshc@