به این صورت اون رو روی ماسه بادی قرار بدین وروش رو مشما بکشید

بعد از اینکه جوانه ۵ سانتی شد میتونید زیر روی اون مخلوطی از پیت ماس خاک رس وماسه اضافه کنید
موفق باشید