سلام دوستان امروز روز خوبی برای آبیاری اول زعفران هست 👍☝️