پرورش طیور و جوجه کشی رفیع پور
فروش انواع طیور مزرعه
خریدار تخم نطفه دار به قیمت عالی
کمک به دوستان کم تجربه در پرورش مرغ و خروس و جوجه از ۱روز تا ۶ ماه
با ما همراه باشین
سوالات خود را از ما بپرسید
💐💐🐓🐓🦢🦢💐💐🦆🦆🌷🌷🦃🦃💐💐
https://t.me/az90zparvaresh_tior_rafipour