🛠 | #تغییرات_اپدیت
در این آپدیت اسکین هالووینی scar L به آزمایشگاه بازی اضافه شده و قابل ارتقا هست

📢 pubgbash@