بارانی کوتاه

👌جنس بارانی مرغوب
🤞دوسایز مناسب ۳۶تا۴۴
🌈کرمی قهوه ای مشکی

💰قیمت 58 هزار تومان

سفارش با
@Hadishplak20
شگفتی بازار ❗️❗️❗️