عسل سرای سودمند
محلی برای خرید عسل اردبیل و پخش انواع عسل های بهاره و پاییزه است .
عسلی با کیفیت و خالص و بسیار مناسب برای صادرات ، که محصول کوهستان های استان اردبیل است .