به علت استقبال شما عزیزان از طرح تخفیف ، به مدت 5 روز دیگر تمدید شد .