چارت GBPUSD بروزرسانی چارت روزانه

پوزیشن هفته گذشته با +360 پیپ رشد نسبت به نقطه خرید ، خود را به خط روند نزولی رساند. انشالله در هفته های آتی شاهد Break Out و ادامه رشد باشیم. اگر هفته پیش با ما خرید نزدید،میتوانید در هفته های پیش رو در صورت شکست خط روند و پولبک و تایید ادامه حرکت و با لات متناسب (با توجه به حد ضرر ) وارد پوزیشن شوید

⚜️@boorstf ⚜️