بروزرسانی چارت فولاد و مقایسه با شاخص کل (نمودار سبز رنگ )

یک گزارش صورت مالی 6 ماهه خوب و افزایش سرمایه نیز در پیش رو هست. پیشنهاد خرید در شرایط فعلی ندارم. صرفا تحلیل برای دوستانی که در کف با ما وارد سهم شده اند و مثل ما هنوز در سهم هستند.
⚜️@boorstf ⚜️