جفت ارز CADCHF بروزرسانی چارت هفتگی و روزانه

چند هفته است برای Break Out تلاش میکند.

⚜️@boorstf ⚜️