چارت GBPUSD – روزانه و هفتگی

پوند مرده شاید دوباره از گور برخیزد
⚜️@boorstf ⚜️