جفت ارز GBPUSD – چارت روزانه

امروز Break Out داشتیم در انتظار تثبیت.

525 پیپ سود

⚜️@boorstf ⚜️