فولاد – بروزرسانی چارت هفتگی

همانطور که مشاهده میفرمایید وضعیت شاخص گردش پول بسیار امیدوار کننده است و نوید تداوم رشد سهم و رسیدن به اهداف را میدهد

⚜️@boorstf ⚜️